Opplæring og utvikling


Telefonsalg betegner en form for salg hvor en selger tar kontakt med en potensiell kunde over telefon. Telefonsalg er en videreutvikling av dørsalg, som også er oppsøkende, og hvor det er selgeren og ikke kunden som tar initiativ til kontakt.

Telefonsalg drives ofte gjennom spesialiserte selskaper som konsentrerer virksomheten om denne salgsformen. En del av disse virksomhetene er organisert i interesseorganisasjonen Norsk Forening for Direkte Markedsføring (NORDMA).

For bedrifter og interesseforeninger innebærer telefonsalg en mulighet til å kunne drive effektivt, oppsøkende salg, medlemsrekruttering eller pengeinnsamling ved å utnytte skolerte selgere og moderne teknologi. Dette gjør det mulig å henvende seg til et stort antall prospektive interessenter på kort tid – og salgsformen kan gi svært gode resultater for mange virksomheter.

For å mestre dette må selgeren mestre de tre elementene: Salgsteknikk, produktkunnskap og PMI (Positiv mental innstilling). Bistandshuset as legger stor vekt på kurs, opplæring og veiledning underveis. Vi tillater oss å sitere fra Wikipedia en god oppskrift på noe av det du lærer ved arbeid hos oss:

Kort om Bistandshuset AS

Bistandshuset as ble etablert 1. juni 2012, og er i dag over 100 ansatte fordelt på avdeling Fagernes, Drammen og Tønsberg. Vårt formål er å være en effektiv markedsavdeling og salgskanal for de frivillige organisasjonenes inntektskapende arbeid. Det er et mål å kunne utdele enda større andel til det frivillige og humanitære formål og arbeid.

Ledige stillinger

I forbindelse med flere nye salgsoppdrag søker vi nå nye salgsmedarbeidere som skal være med å styrke omsetningen for våre nye oppdragsgivere. Søkere må være utadvendt og lærevillige. Les mer »

Ying og Yang

Emblemet i vår logo kalles Yin og yang! Yin er her det jordiske, yang det himmelske prinsipp. De symboliserer to motsatte, komplementære prinsipper som kald – varm, mørk – lys, passiv – aktiv og så videre.Les mer »

Ta kontakt!