Forretningsmodell


Bistandshuset as jobber med utgangspunkt i en lovhjemmel

som vi finner i Merverdiavgiftlovens § 3-12 og 3-14. Disse beskriver hvordan en organisasjon kan benytte en kommisjonær til å selge symbolprodukter eller lotterier til inntekt for de frivillige og samfunnsnyttige organisasjonene. Vi benytter telefonen som markedskanal, og etterlever bestemmelser om reservasjonsrett og markedsføringslovens bestemmelser om informasjonsplikt og datatilsynets bestemmelser rundt personopplysninger.

Vi retter oss etter bransjeorganisasjonen NORDMA sine etiske retningslinjer for telefonsalg, og følger opp Norges Innsamlingsråds bransjenorm ved bruk at telefon som salgs- og markedsføringskanal. Forbrukerombudet har utarbeidet en egen veiledningsmanual for bruk av virksomheter som driver telefonsalg, og denne er implementert i vår kvalitetsplattform.

Organisasjonene vi jobber for er i tillegg medlemmer og har en rekke tilknytninger og paraplyorganisasjoner som skal fremme frivilligheten i Norge og internasjonalt.


Kort om Bistandshuset AS

Bistandshuset as ble etablert 1. juni 2012, og er i dag over 100 ansatte fordelt på avdeling Fagernes, Drammen og Tønsberg. Vårt formål er å være en effektiv markedsavdeling og salgskanal for de frivillige organisasjonenes inntektskapende arbeid. Det er et mål å kunne utdele enda større andel til det frivillige og humanitære formål og arbeid.

Ledige stillinger

I forbindelse med flere nye salgsoppdrag søker vi nå nye salgsmedarbeidere som skal være med å styrke omsetningen for våre nye oppdragsgivere. Søkere må være utadvendt og lærevillige. Les mer »

Ying og Yang

Emblemet i vår logo kalles Yin og yang! Yin er her det jordiske, yang det himmelske prinsipp. De symboliserer to motsatte, komplementære prinsipper som kald – varm, mørk – lys, passiv – aktiv og så videre.Les mer »

Ta kontakt!